קרן קרב-"פנקס ילדות"

תוכנית ספורטרון למעורבות בחינוך

עיצוב ואיור פרוייקט ייחודי לתוכנית סיפורטרון.
הפנקס כולל טקסטים של סופרים המספרים על ילדותם, וכן עמודים המאפשרים לילדים לאייר ולכתוב כרצונם עפ"י אותיות הא"ב.
בשיתוף עם המעצבת הדס זוהר.

חזרה לעבודות
  1/2